Výrobcovia

OCHRANA DÝCHANIANachádza sa tu: 74 produkty/-tov.

OCHRANA DÝCHANIA
Ochrana dýchacích orgánov je zameraná na ochranu osôb pri ohrození zdravia spôsobeným nedostatkom kyslíku alebo škodlivými látkami prítomnými v okolitom ovzduší. Nízka koncentrácia kyslíka vo vdychovanom vzduchu vedie k obmedzeniu dôležitých životných funkcií.
Pri voľbe ochrany dýchacích orgánov je potrebné voliť vhodnú stratégiu
používania OOPP, napr.:
- previesť najprv všetky technické opatrenia, ktoré znížia pôsobenie rizík majúcich vplyv na zdravie. Pokiaľ tieto opatrenia nie je možné realizovať, je potrebné použiť OOPP,
- k použitiu OOPP dýchacích orgánov je možné pristúpiť až po presnej analýze, ktorá zahŕňa všetky nepriaznivé okolnosti, ktoré ohrozujú zdravie. Ide predovšetkým o koncentráciu kyslíka v ovzduší, druh škodliviny v ovzduší, koncentrované škodliviny v ovzduší, vlastnosti škodliviny, druh alebo typ vhodného OOPP, druh a namáhavosť vykonávanej práce a ďalšie faktory ovplyvňujúce používanie prostriedku (napr. teplota ovzdušia, pohyb vzduchu, doba používania prostriedku, zdravotný stav a telesné proporcie užívateľa). Pri konečnom rozhodovaní o výbere dýchacieho prístroja má byť zohľadnená - účinnosť (kapacita),
- netesnosť lícnicovej časti, - NPHV (najvyššia prípustná hodnota vystavenia) škodlivín pre pracovné prostredie a ich koncentrácia na pracovnom mieste,
- doba pobytu v znečistenom prostredí.
Zobrazenie

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa